Menu

design

heads
  • Design

    Useful things

    Materiály - neomezuji se na úzký okruh materiálů. Láká mě jakákoliv hmota, se kterou lze pracovat. Hledám možnosti jejich propojení.

    Materials - I do not focus on a limited range of materials. I feel attracted to any matter I can work with. I look for ways to connect materials.