Menu

Art

heads
  • Art

    Everyday life

    Symbolika - tvary, reálné objekty, nalezené artefakty popisují v mé tvorbě konkrétní děje v každodenním životě, vyjadřují pravdy, vyprávějí příběhy…

    Symbolism - shapes, real objects, artefacts all describe specific actions in everyday life, express truths, tell storiesin my work…