Menu

4hands4 GRAPHICS - DESIGN - ART

heads
 • Graphics - Design - Art

  4hands4

  Člověk je od přírody tvor hravý. Některým z nás z toho hraní ještě navíc vzejde něco konkrétního, hmatatelného, a třeba i užitečného. A to mě baví - kreativně si pohrávat s materiálem a jako bonus mu občas přidělit i nějaký význam, smysl. Výsledný tvar a barva mi stačí k tomu, aby byl pro mne tvůrčí proces uspokojivý. Nepotřebuji k tomu nutně sdělit nějaké poselství. Když se ovšem namane, nebráním se tomu. Proto se ve své tvorbě příliš nezabývám ožehavými tématy a závažnými sděleními. Někdy jsem spokojený už jen s tím, že výsledná forma může někomu prakticky sloužit.

  Man is a playful being. In addition, some of us come out with something concrete, tangible, and perhaps even useful as a result of such playing. That is what I like – to play with material creatively and as a bonus to add some purpose or meaning at times. Shape and color of the final product is enough for me to be happy about the creative process. The particular piece does not have to convey a message necessarily. When it does occur, however, I do not try to prevent it. That is why my works do not reflect controversial topics or serious issues. Sometimes it is just enough for me if the final product serves well. • Graphics

  Creative designs

  Barvy - mají pro mne symbolický význam stejně jako tvary a objekty.

  Colors - they are symbolic for me just like shapes and objects.

  Graphics more >>>
 • Design

  Useful things

  Materiály - neomezuji se na úzký okruh materiálů. Láká mě jakákoliv hmota, se kterou lze pracovat. Hledám možnosti jejich propojení.

  Materials - I do not focus on a limited range of materials. I feel attracted to any matter I can work with. I look for ways to connect materials.

  Design more >>>
 • Art

  Everyday life

  Symbolika - tvary, reálné objekty, nalezené artefakty popisují v mé tvorbě konkrétní děje v každodenním životě, vyjadřují pravdy, vyprávějí příběhy…

  Symbolism - shapes, real objects, artefacts all describe specific actions in everyday life, express truths, tell storiesin my work…

  Art more >>>